برخی پروژه های تجاری درمانی

پروژه پرنسا مال

آدرس: تهران – خیابان صابونیان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
طراح: مهندسین مشاور دات
مساحت پروژه: ۲۳۰۰ متر مربع

پروژه شاد آباد

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
طراح پروژه: دفتر معماری فرحو
مساحت پروژه: ۹۰ متر مربع

کلینیک  تخصصی چشم پزشکی تابان

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: درمانی
مساحت پروژه: ۱۲۰ متر مربع

مجتمع تجاری سپهر

آدرس: کرج
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۶
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۱۲۰ متر مربع

فضای سبز کافه سینمای ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۴۰۰ متر مربع

فضای سبز طبقه G0 و فضای داخلی ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۷۰۰ متر مربع

روف گاردن بام ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری – تفریحی
مساحت پروژه: ۳۰۰۰ متر مربع

روف گاردن محوطه شمالی و جنوبی ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری – تفریحی
مساحت پروژه: ۵۰۰۰ متر مربع

پروژه مسکونی

پروژه ویلایی

پروژه آموزشی

همه پروژه ها