برخی پروژه های تجاری درمانی

پروژه پرنسا مال

آدرس: تهران – خیابان صابونیان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
طراح: مهندسین مشاور دات
مساحت پروژه: ۲۳۰۰ متر مربع

کلینیک چشم پزشکی دکتر جنابان

آدرس: قم
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: درمانی
مساحت پروژه: ۱۲۰ متر مربع

مجتمع تجاری سپهر

آدرس: کرج
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۶
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۱۲۰ متر مربع

فضای سبز کافه سینمای ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۴۰۰ متر مربع

فضای سبز طبقه G0 ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۷۰۰ متر مربع

روف گاردن پروژه هتل میثاق

آدرس:مشهد
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۴
نوع پروژه:اقامتی / تفریحی
مساحت پروژه: ۱۷۰۰ متر مربع

روف گاردن محوطه شمالی ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری – تفریحی
مساحت پروژه: ۳۰۰۰ متر مربع

روف گاردن محوطه جنوبی ایرانمال

آدرس: تهران
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری – تفریحی
مساحت پروژه: ۲۰۰۰ متر مربع