روف گاردن نیاوران

نام پروژه: مسکونی نیاوران
آدرس: تهران – نیاوران
معمار: مهندس عضدی فر
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۳
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۸۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن لوکس در نیاوران- اسپینگر
نمای ساختمان با روف گاردن در نیاوران - اسپینگر
روف گاردن در نیاوران در ساختمان مسکونی - اسپینگر
باغچه در روف گاردن نیاوران - اسپینگر
روف گاردن مسکونی نیاوران- اسپینگر- espinger
روف گاردن پر درخت نیاوران- اسپینگر