های لاین پارک نیویورک

 

های لاین پارک (High Line)،پارک خطی بزرگی است به طول ۲/۳ کیلومتر که در بخش منهتن شهر نیویورک آمریکا واقع شده است. این پارک در حقیقت تغییر کاربری بخشی از یک خط راه آهن مربوط به سال ۱۹۳۷ است که در آن سالها جهت رفع مشکل ترافیکی شهر منهتن احداث شده بود. در دهه ۱۹۵۰ میلادی با افزایش حمل و نقل بین ایالتی، ترافیک جاده ای در امتداد راه آهن های لاین (High Line) به میزان زیادی کاهش یافت و در دهه ۱۹۶۰ بخش جنوبی های لاین (High Line) تخریب و به فضایی متروک تبدیل شد. با توجه به اینکه بافت قرار گرفته در حاشیه راه آهن های لاین، از نظر اقتصادی وضعیت مطلوبی نداشته و اقشار ضعیف جامعه در آن بخش زندگی می کردند، سیمای کالبدی آن در حال فرسوده شدن بود.

 

به همین دلیل برای بهسازی بافت و ایجاد سرزندگی در این بخش متروک از شهر، تصمیم به بهسازی بافت شهری و تزریق کاربری های جدید، گرفته شد. پروژه طراحی به شرکت دیلر اسکوفیدو + ریفرنو پیشنهاد گردید. دیلر اسکوفیدو به عنوان معمار ارشد در این پروژه سعی نمود با توجه به اقلیم و بستر طبیعی موجود و همچنین ایجاد فضاهای مکث و حرکت، کاشت گیاهان متنوع، توجه به امنیت استفاده کنندگان در شب و نورپردازی مناسب، رویکرد توجه به عابر پیاده، تنوع فعالیت ها در طول مسیر و ایجاد حس خودمانی بودن، راه آهن های لاین را به های لاین پارک تبدیل کند. های لاین پارک نیویورک پروژه ای است موفق، که علاوه بر حمایت همه جانبه گروه دوستداران های لاین و های لاین پارک، با مشارکت و مداخله حداکثری مردم انجام شده است.

نام پروژه : های لاین پارک نیویورک
مکان پروژه:  آمریکا – نیویورک
طراح :  دیلر اسکوفیدو + ریفرنو
تاریخ اتمام پروژه : ۲۰۰۹
متراژ : ۳/۷ کیلومتر مربع
طول پارک : ۲/۳ کیلومتر