روف گاردن مجتمع مینا رزیدنس

نام پروژه: مجتمع جزیره کیش

طراح: مهندس رضا طاهری
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۶۰۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر

نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردتمع مسکونی مینا رزیدنس
آدرسن و فضای سبز