روف گاردن رزاقی

نام پروژه: روف گاردن ساختمان مسکونی رزاقی
طراح: شرکت اسپینگر
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۱
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۶۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن مسکونی رزاقی قم- اسپینگر
روف گاردن مسکونی رزاقی قم- اسپینگر
روف گاردن مسکونی رزاقی قم- اسپینگر
روف گاردن مسکونی رزاقی قم- اسپینگر
روف گاردن مسکونی رزاقی قم- اسپینگر
روف گاردن مسکونی رزاقی قم- اسپینگر