روف گاردن فضای سبز داخلی

نام پروژه:فضای سبز طبقه G0 و فضاهای داخلی پروژه ایرانمال
آدرس: تهران – ایرانمال
طراح: شرکت کیسون
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری – تفریحی
مساحت پروژه طبقه G0: هفتصد متر مربع

اجرای روف گاردن طبقه G0 توسط شرکت اسپینگر ( کاشت و نگهداری گیاهان توسط سایر شرکتها صورت گرفته است)
نوع قرار داد طبقه G0 : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن
نوع قرار داد فضای سبز داخلی: تامین لایه بندی روف گاردن
* علاوه بر موارد اجرایی ،لایه های فیلتر و ضد ریشه اجرا شده در تمام بخشهای ایرانمال توسط شرکت اسپینگر و با بالاترین استانداردها تامین گردیده است.