روف گاردن و فضای سبز شادآباد تهران

نام پروژه: روف گاردن و فضای سبز شادآباد تهران
طراح: دفتر معماری فرحو – مهندس فرشید حسینی
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۹۰ متر مربع

اجرای روف گاردن و محوطه سازی توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن تجاری شادآباد- اسپینگر-فضای داخلی
روف گاردن تجاری شادآباد- اسپینگر-فضاهای داخلی
روف گاردن تجاری شادآباد- اسپینگر-بام
روف گاردن تجاری شادآباد- اسپینگر-نما
روف گاردن تجاری شادآباد- اسپینگر-داخلی
روف گاردن تجاری شادآباد- اسپینگر-داخلی
روف گاردن تجاری شادآباد- اسپینگر-بام سبز