روف گاردن محوطه شمالی و جنوبی ایرانمال

نام پروژه: روف گاردن محوطه شمالی و جنوبی پروژه ایرانمال
آدرس: تهران – ایرانمال
طراح: شرکت کیسون
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری – تفریحی
مساحت محوطه شمالی: ۳۰۰۰ متر مربع
مساحت محوطه جنوبی: ۲۰۰۰ متر مربع

اجرای بخشی از محوطه سازی ایرانمال توسط شرکت اسپینگر ( کاشت و نگهداری گیاهان توسط سایر شرکتها صورت گرفته است)
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن

علاوه بر موارد اجرایی ،لایه های فیلتر و ضد ریشه اجرا شده در تمام بخشهای ایرانمال توسط شرکت اسپینگر و با بالاترین استانداردها تامین گردیده است.