روف گاردن پرنسا مال

 

نام پروژه: پرنسا مال
آدرس: تهران – خیابان صابونیان
طراح: مهندسین مشاور دات
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری
مساحت پروژه: ۲۳۰۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن رستوران-اسپینگر
روف گاردن پرنسا مال-اسپینگر
روف گاردن پرنسا -اسپینگر
نمای روف گاردن پرنسا-اسپینگر
روف گاردن محوطه-اسپینگر
روف گاردن بام-اسپینگر