روف گاردن بام ایرانمال

نام پروژه:روف گاردن بام پروژه ایرانمال
آدرس: تهران – ایرانمال
طراح: شرکت کیسون
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: تجاری – تفریحی

تامین متریال لایه بندی توسط شرکت اسپینگر ( کاشت و نگهداری گیاهان توسط سایر شرکتها صورت گرفته است)
نوع قرار داد : تامین متریال لایه بندی روف گاردن
* علاوه بر موارد اجرایی ،لایه های فیلتر و ضد ریشه اجرا شده در تمام بخشهای ایرانمال توسط شرکت اسپینگر و با بالاترین استانداردها تامین گردیده است.