روف گاردن آوا (صالحی)

نام پروژه: ساختمان مسکونی آوا (صالحی)
طراح: شرکت اسپینگر
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۴۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن مسکونی آوا- اسپینگر
روف گاردن مسکونی آوا- اسپینگر
روف گاردن مسکونی آوا- اسپینگر
روف گاردن مسکونی آوا- اسپینگر
روف گاردن مسکونی آوا- اسپینگر
روف گاردن مسکونی آوا- اسپینگر