روف گاردن ساختمان مسکونی قریشی

نام پروژه: پروژه مسکونی قریشی
طراح: مهندس حاجی پور
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۶
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۲۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز