روف گاردن پروژه مسکونی ازگل

نام پروژه: مسکونی ازگل
آدرس: تهران
معمار: مهندس هومن بالازاده
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۷۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز