روف گاردن پروژه پنجره خانه

نام پروژه: پنجره خانه
کارفرما : آقای دکتر خدیوی
آدرس: مشهد
معمار: مهندس افشین خسرویان
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۷
نوع پروژه: مسکونی
مساحت پروژه: ۱۱۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن پنجره خانه- خدیوی- اسپینگر
روف گاردن پنجره خانه- خدیوی- اسپینگر
روف گاردن پنجره خانه- خدیوی- اسپینگر
روف گاردن پنجره خانه- خدیوی- اسپینگر
روف گاردن پنجره خانه- خدیوی- اسپینگر
روف گاردن پنجره خانه- خدیوی- اسپینگر
روف گاردن پنجره خانه- خدیوی- اسپینگر