روف گاردن دانیال

نام پروژه: مسکونی دانیال
طراح: شرکت اسپینگر
تاریخ اجرای پروژه: ۱۳۹۹
نوع پروژه: مسکونی
مساحت فضای سبز پروژه: ۱۷۰ متر مربع

اجرای روف گاردن توسط شرکت اسپینگر
نوع قرار داد : مشاوره،تامین و اجرای روف گاردن و فضای سبز

روف گاردن مسکونی دانیال- اسپینگر
روف گاردن مسکونی دانیال- اسپینگر
روف گاردن مسکونی دانیال- اسپینگر
روف گاردن مسکونی دانیال- اسپینگر
روف گاردن مسکونی دانیال- اسپینگر
روف گاردن مسکونی دانیال- اسپینگر